Majetek k prodeji:

Movitý majetek

Aktualizace:
soubor movitých věcí
Ocenění: 156 000

dle Přílohy č. 1 - soupis movitého majetku - vybavení kovárny

Aktualizace:
soubor movitých věcí - viz příloha č. 1 soupisu MP
Aktualizace:
Osobní automobil - Škoda Rapid
Ocenění: 170 000

RZ: 6H2 6061, rok výroby: 2013, VIN: TMBAL6NH7D4009631, oceněno dle znaleckého posudku č. 10355-412-20